ODSTOP OD POGODBE - ODSTOP OD NAKUPA PREKO SPLETA IN NAROČNIŠKEGA RAZMERJA


Razdelek 1: Splošni pojmi

Upravljalec podjetje Eko-Sol d.o.o. upravlja spletno trgovino ekosol.si V nadaljevanju se oznake “trgovina”, “ponudnik”, “podjetje”, svojilni zaimki “naš”, opisne oblike “v naši trgovini” nanaša na podjetje Eko-Sol, stranka oziroma kupec pa je fizična oseba, ki z nakupom na daljavo sklene pogodbo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in obligacijskimi razmerji, ki ureja morebitno naročniško razmerje.

Razdelek 2: Odstop od enkratnega nakupa

Stranke - fizične osebe - ki z nakupom preko spleta s ponudnikom Eko-Sol sklenjo “pogodbo na daljavo”, imajo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da najkasneje 15. dan od prevzema blaga na naslov trgovina@ekosol.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe (nakupa). Pri tem jim ni potrebno navesti razlog za svojo odločitev.

Vrnitev prejetega naročila na elektronski naslov podjetja v roku 15. dni se šteje kot sporočilo o odstopu od pogodbe oziroma nakupa. Če stranka odstopi od pogodbe oziroma nakupa s sporočilom na trgovina@ekosol.si, mora prejeto blago zaprto in nepoškodovano vrniti naslov podjetja (Eko-Sol d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana) najkasneje 30. dan po sporočilu. Ponudnik Eko-Sol bo znesek prejetega plačila za vrnjeno blago nakazal kupcu na njegov bančni račun v treh dneh po prejemu vrnjenega blaga, pri čemer kupec navade številko računa hkrati z sporočilom o odstopu.

V kolikor stranka izdelek začne uporabljati, pa si premisli, ali poškoduje embalažo na način, da vsebina izgubi svojo hermetično nedotakljivost, s tem izgubi tudi pravico do odstopa od pogodbe oziroma nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali je njegova količina že proizvodnjo zmanjšana, ne da bi bil za to kriva stranka. Stroške vračila izdelkov v vseh primerih krije stranka

Razdelek 3: Odstop od naročniškega razmerja

Stranka (nova ali obstoječa) lahko s podjetjem sklene naročniško razmerje, s čimer si zagotovi izdelke po znižani ceni za določeno časovno obdobje. Izdelke prejema preko dostavne službe oziroma pošte v dogovorjenem časovnem roku.

Prvi nakup stranka poravna bodisi s kreditno kartico, z nakazilom na tekoči račun podjetja ali pa po povzetju. Ob prvem nakupu prejme stranka v vednost slednji dokument (Odstop od pogodbe), naročniško pogodbo, kjer izbere tip in dolžino razmerja, ter nalog za mesečno bremenitev tekočega računa.

V kolikor se strinja s pogodbenimi pogoji, t.j. da v priloženi kuverti vrne zadnje dva dokumenta podpisana, prične z dnem podpisa teči naročniško razmerje, pri čemer je prvi izdelek že plačan, naslednjega pa dobi najkasneje do 20. v mesecu. Bremenitev se izvede na dogovorjen dan v mesecu.

V primeru, da gre za obstoječo stranko, ki je specifični izdelek že uporabljala, in ta po navedeni obliki sklene naročniško razmerje, odstop od prvega nakupa (prvega proizvoda- iz razdelka 2) ni več možen. Lahko pa stranka vedno odstopi od naročniškega razmerja, v kolikor poravna obveznost za naslednji mesec, pri čemer dobi tudi naslednji izdelek po znižani ceni brez pogodbenih pribitkov. Stranka podpiše prekinitev trajnika in pogodbene obveznosti obeh akterjev se s tem v celoti prekinejo.

V kolikor gre za prvi nakup, t.j. da stranka v naši trgovini še ni kupovala dotičnega izdelka, veljajo za odstop od pogodbe isti pogoji, kot v razdelku 1 - stranka lahko v 15. dneh po prejemu izdelka sporoči odstop od pogodbe, pri čemer mora nepoškodovan in zaprt izdelek vrniti najkasneje 30. dan po prejemu izdelka.