Hotgen Biotech

Koncern Beijing Hotgen Biotechn Co., Ltd.  velja za zlati standard na področju detekcije protiteles, tako na področju izdelkov za enkratno uporabo, kot naprednih imunoanaliznih instrumentov za bolnišnično uporabo. Podjetje je tudi specialist za predgenomsko zaznavo RNK virusa hepatisa B ter kasnejše spremljanje razvoja bolezni (preko Golgijevega proteina 73).